Słowo

εστιν

(1 - 20) z 838

znaleziono łącznie 2415 razy w 2156 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 927 razy w 838 wersetach, w Septuagincie 1472 razy w 1302 wersetach, w innych pismach 16 razy w 16 wersetach.

Przekłady