Słowo

εστω

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 60 razy w 56 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 46 razy w 42 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady