Słowo

εσχατον

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 18 razy w 17 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 11 razy w 10 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady