Słowo

εσχατου

(1 - 3) z 3

znaleziono łącznie 28 razy w 28 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 25 razy w 25 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady