Słowo

ετει

(1 - 1) z 1

znaleziono łącznie 128 razy w 122 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1 raz w 1 wersecie, w Septuagincie 127 razy w 121 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady