Słowo

ετεκεν

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 109 razy w 100 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 104 razy w 95 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady