Słowo

ετερα

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 42 razy w 37 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 27 razy w 23 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady