Słowo

ετερος

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 42 razy w 42 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 25 razy w 25 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady