Słowo

ετερου

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 14 razy w 14 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 7 razy w 7 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady