Słowo

ετη

(1 - 20) z 28

znaleziono łącznie 316 razy w 287 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 29 razy w 28 wersetach, w Septuagincie 287 razy w 259 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady