Słowo

ετων

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 127 razy w 119 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 112 razy w 104 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady