Słowo

ευαγγελιω

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 16 razy w 16 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 1 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady