Słowo

ευθειαν

(1 - 3) z 3

znaleziono łącznie 12 razy w 12 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 9 razy w 9 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady