Słowo

ευρεθη

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 69 razy w 68 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 52 razy w 51 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady