Słowo

ευρεν

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 72 razy w 68 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 57 razy w 53 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady