Słowo

ευρη

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 27 razy w 27 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 22 razy w 22 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady