Słowo

ευρον

(1 - 20) z 31

znaleziono łącznie 91 razy w 85 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 33 razy w 31 wersetach, w Septuagincie 58 razy w 54 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady