Słowo

ευρων

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 15 razy w 14 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 3 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady