Słowo

εφ

(1 - 20) z 81

znaleziono łącznie 414 razy w 387 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 81 razy w 81 wersetach, w Septuagincie 331 razy w 304 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady