Słowo

εφαγεν

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 39 razy w 39 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 33 razy w 33 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady