Słowo

εφαγον

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 54 razy w 54 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 42 razy w 42 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady