Słowo

εφη

(1 - 20) z 39

znaleziono łącznie 41 razy w 41 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 39 razy w 39 wersetach, w Septuagincie 2 razy w 2 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady