Słowo

εχει

(1 - 20) z 91

znaleziono łącznie 130 razy w 120 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 101 razy w 91 wersetach, w Septuagincie 27 razy w 27 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady