Słowo

εχειν

(1 - 20) z 30

znaleziono łącznie 35 razy w 35 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 30 razy w 30 wersetach, w Septuagincie 5 razy w 5 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady