Słowo

εχεις

(1 - 20) z 27

znaleziono łącznie 38 razy w 37 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 28 razy w 27 wersetach, w Septuagincie 10 razy w 10 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady