Słowo

εχετε

(1 - 20) z 42

znaleziono łącznie 56 razy w 51 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 47 razy w 42 wersetach, w Septuagincie 6 razy w 6 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady