Słowo

εχον

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 13 razy w 13 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 5 razy w 5 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady