Słowo

εχουσα

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 19 razy w 18 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 6 razy w 6 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady