Słowo

εχουσιν

(1 - 20) z 35

znaleziono łącznie 57 razy w 48 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 36 razy w 35 wersetach, w Septuagincie 21 razy w 13 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady