Słowo

εχω

(1 - 20) z 44

znaleziono łącznie 55 razy w 48 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 51 razy w 44 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 4 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady