Słowo

εχων

(1 - 20) z 75

znaleziono łącznie 101 razy w 97 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 79 razy w 75 wersetach, w Septuagincie 19 razy w 19 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady