Słowo

εως

(1 - 20) z 139

znaleziono łącznie 1380 razy w 1206 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 148 razy w 139 wersetach, w Septuagincie 1229 razy w 1064 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady