Słowo

ζησεται

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 74 razy w 69 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 60 razy w 55 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady