Słowo

ζητει

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 28 razy w 27 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 19 razy w 19 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady