Słowo

ζητουντες

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 35 razy w 34 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 23 razy w 22 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady