Słowo

ζητω

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 17 razy w 16 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 13 razy w 12 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady