Słowo

ζητων

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 17 razy w 17 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 8 razy w 8 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady