Słowo

ζυγον

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 30 razy w 29 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 25 razy w 24 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady