Słowo

ζωη

(1 - 20) z 27

znaleziono łącznie 76 razy w 73 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 28 razy w 27 wersetach, w Septuagincie 48 razy w 46 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady