Słowo

ζωην

(1 - 20) z 56

znaleziono łącznie 98 razy w 91 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 60 razy w 56 wersetach, w Septuagincie 37 razy w 34 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady