Słowo

ζωης

(1 - 20) z 46

znaleziono łącznie 147 razy w 145 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 46 razy w 46 wersetach, w Septuagincie 96 razy w 94 wersetach, w innych pismach 5 razy w 5 wersetach.

Przekłady