Słowo

ζων

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 38 razy w 35 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 26 razy w 24 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady