Słowo

ζωντι

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 18 razy w 17 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 8 razy w 7 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady