Słowo

η

(1 - 20) z 1118

znaleziono łącznie 5774 razy w 4417 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1447 razy w 1118 wersetach, w Septuagincie 4288 razy w 3260 wersetach, w innych pismach 39 razy w 39 wersetach.

Przekłady