Słowo

ηγαγεν

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 43 razy w 42 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 34 razy w 33 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady