Słowo

ηγαπησας

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 16 razy w 15 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 11 razy w 11 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady