Słowo

ηγειρεν

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 30 razy w 29 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 22 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 8 razy w 8 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady