Słowo

ηδει

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 31 razy w 29 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 17 razy w 15 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady