Słowo

ηδυνατο

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 20 razy w 20 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 7 razy w 7 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady