Słowo

ηθελεν

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 17 razy w 17 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 3 razy w 3 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady